Επικοινωνία

Πολιτικό Γραφείο-Επικοινωνία

Μαυρομιχάλη 52, 106 80, ΑΘΗΝΑ
Τηλ:6977 588 507 & 6942 278 367

agapi@agapigerogiannaki.gr